Tekniska projekt

Ända sedan jag fick byggsatsen ”Den lille elektrikern” i julklapp någon gång i början av sextiotalet, har jag förstått att det var elektroniker jag skulle bli. När alla banankontakter i byggsatsen för länge sedan var trasiga, magneterna avmagnetiserade och allt järnfilspån uthällt, hittade jag en bok på biblioteket om hur man byggde kristallmottagare. Sedan den dagen var jag fast. Jag har här försökt sammanfatta min tidiga tekniska karriär i form av de elektronikprojekt jag genomfört. Projekten är inte ordnade i tidsordning, utan i ämnesområden.

Amatörradio

Amatörradio började jag med någon gång på 70-talet. Utan pengar som jag var, fick jag köpa gammal surplusutrustning och bygga alla antenner och testutrustning själv. Även antennmasten byggde jag själv. När jag fick lite mera kontanter kunde jag börja bygga med digital radio.

 • Antenner: dipoler, Yagi och spiralantenner
 • Antennmast
 • UHF antennförstärkare med kaviteter
 • Teletype Creed 7B
 • FSK-dekoder
 • SOFTNET-nod
 • Uteffekttestare

Audio

Elektronik för ljud är enkelt att bygga, så det har jag gjort mycket av. En förstärkare var legio att bygga i gymnasiet. Jag ägnade mig åt liveinspelningar av körmusik och behövde en bättre mikrofon, så jag byggde en. Dessutom insåg jag att professionella inspelningar krävde god nivåkontroll, så jag byggde en VU-meter med oscilloskop.

 • Omkopplare för två bandspelare
 • Effektförstärkare
 • Binauralmikrofon
 • VU-meter med oscilloskop

Diverse

I gruppen ”Diverse” finner man lite allt möjligt, från mitt första, ganska livsfarliga högspänningsaggregat för elektronrörsexperiment, över Geiger-Müller-räknare till min infrarödkikare med gevärssikte och gevärskolv, som tyvärr aldrig blev riktigt klar.

 • Mitt första högspänningsaggregat
 • Ledningsprovare
 • Mätare för statisk elektricitet
 • Infraröd fotografering
 • IR-teleskop
 • Geiger-meter
 • Protoypkort

Datorteknik

Stoltheten är naturligtvis min 16-bitars dator med 8086-CPU, men tyvärr kom IBM PCn och gjorde den oanvändbar. Den föregicks av ett 8-bitars hembygge med 8080-CPU och allra sist en bruksdator delvis bestående av en inköpt CP/M-kompatibel datormodul som härstammade från en blodanalysmaskin. Där tillkom också ett hembyggt tangentbord med hallelement och en hembyggd låda för diskettenheter. Ett modem hann jag också med.

 • 8-bitarsdator
 • 16-bitarsdator
 • 300 bps modem
 • Kassettbandstation
 • Delar ur diskdrivar från Control Data Corporation

Optik

Jag har lekt lite med laser också. Särskilt intressant tyckte jag det var att rita figurer på väggen med en elektriskt avlänkad laserstråle.

 • Roterande avlänkare för laser
 • X-Y-avlänkare för laser
 • Optiskt inbrottslarm

Ljuvliga komponenter

Det är oundvikligt att det blir en del komponenter ”över” efter 20-25 års experimentverksamhet, sådana som man skaffade och storslaget tänkte bygga något med, men inte gjorde för att resurserna eller tiden inte räckte till.

 • Härliga elektronrör
 • Mumsiga transformatorer
 • Sköna kondensatorer

Kunskaper

Observera att jag i stort sett konstruerat och byggt all den utrustning som nämns på dessa sidor själv. I endast ett fall, nämligen min 16-bitarsdator (avsnittet Datorteknik) lät jag ett företag fräsa och gravera frontpanelen. För att kunna genomföra alla de tekniska projekt som omtalas här, och de övriga arbeten som nämns på andra ställen i websiten, har jag varit tvungen att lära mig:

 • Amatörradio
 • Analog elektronikkonstruktion
 • Analogt elektronikbygge
 • Antennteknik och matarledningar
 • Datorgrafik och bildredigering
 • Datorstödd layout och publicering
 • Datorteknik, datakommunikation
 • Digital elektronikkonstruktion
 • Digitalt elektronikbygge
 • Elektrisk och elektronisk mätteknik
 • Elektromagnetisk störning
 • Elektronrörsteknik
 • Finmekanik
 • Foto och fotolaboratorieteknik
 • Fräsning
 • Författarskap och pedagogik
 • Högfrekvensteknik
 • Kvalitetskontroll och provning (elektronik)
 • Ljudredigering
 • Lokala nätverk
 • Magnetteknik
 • Mekanisk konstruktion, konstruktionsritning
 • Mikrodatorkonstruktion
 • Mikrofonteknik
 • Mikrovågsteknik
 • Optik och laser
 • Optisk läsning (OCR)
 • Programmering
 • Statisk elektricitet
 • Svarvning
 • Svetsning (begränsade kunskaper)
 • Verkstadsteknik
 • Översättning
Jag blir trött av att bara läsa listan. Men det största felet med mig är att jag alltid får för många nya idéer. Det är därför den här websiten nog aldrig blir färdig.


Till hemsida