Översättning av tekniska texter och datorprogram

BAKGRUNDSINFORMATION

Genom åren har jag översatt ett flertal program till svenska från engelska och varit ledare för översättningsprojekt: själva programmen, såväl som hjälpsystemen och handböckerna. Det allra första var Ventura Publisher version 2, ett avancerat layoutprogram, från början ägt av Rank Xerox. Den översättningen tog hela två veckor, allt som allt. Så lätt går det inte nuförtiden. De elektroniska hjälpsystemen har svämmat över alla bräddar och är det som tar åttio procent av tiden att översätta. Texter på uppåt en miljon tecken är ingen ovanlighet.

God svenska och god kontroll över terminologin är mina varumärken. En kund kommenterade: ”Jag ville bara säga att vår rutinerade korrläsare var riktigt imponerad av dina översättningar... så här ska pressreleaser översättas - vilket flyt'”.

Ämnen och dokumenttyper

Med åren har jag översatt tekniska texter mellan engelska och svenska om hundratals olika ämnen. Här är några:

3G-nätteknik
Antenner
Antik teknik
Behörighetskontroll
Belysningsstyrning
Bemanningssystem
Bildbehandling
CD-sprängning
Datorer
Datorvirus
Digitalkameror
Dokumenthantering
EMC
EMI
Fax-system
Fiberoptik och skarvning
Färdskrivare
Handdatorer
Industriell utskrift
Internet och hur det används
Java och kompilatorer
Kameror
Kopieringsmaskiner
Kryptering
Kylanläggningar
Laserscannrar
Mobiltelefoner
Mätinstrument
Navigeringsutrustning
Nätverk
Nätverksadministration
Oljor
Operativsystem
Partikelforskning
Postsystem
Radioastronomi
Radiosändare
Ritprogram
Servrar
Självspelande pianon
Skrivare
Stärkelsetorkar
Tidplaneringssystem
Tryckteknik
Trådlösa nätverk
Webbkameror
Ärendehantering

Det har rört sig om många olika typer av dokument:

Artiklar
Bruksanvisningar
Handböcker
Hjälptexter
Kontrakt
Kravspecifikationer
Kursmaterial
Kursprogram
Offerter
Presentationer
Programvara
Systemdokumentation
Tekniska specifikationer
Tidningar
Webbplatser
Vetenskapliga redogörelser

Krympta handböcker

Det är ganska vanligt att man tillverkar en förminskad svensk version av en engelsk handbok, för att hålla kostnaden nere. Jag väljer ut de viktigaste kapitlen, gör nedskärningar och gör i förekommande fall även försvenskningar. Mått ska vara i meter, stadsnamn ska vara svenska och priser i kronor. Konstiga produktnamn eller konventioner som inte fungerar i Sverige, måste också försvenskas.

Vill du sälja till stat och kommun har du en konkurrensfördel om programmet eller dokumentationen är på svenska.

Pressreleaser, webbplatser och andra kortare texter

Jag har översatt närmare 500 pressrerleaser i olika tekniska ämnen, för företag som Staffware (arbetsflödeshantering), American Power Conversion (obrytbara kraftaggregat), Hewlett-Packard (skrivare och mätutrustning), Microsoft, Gateway (skräddarsydda persondatorer), Silicon Graphics (grafiska arbetsstationer), Xircom (kommunikationstillbehör för persondatorer), Force Computers (CompactPCI inbäddade servrar), Logitech (musar, rullbollar, ljudsystem), Iomega (lagringssystem), Storagetek (lagringssystem för stordatorer), Analog Devices (avancerade halvledare), Alcatel (telekommunikationsprodukter) och så vidare.

Lång erfarenhet av olika produkter

Jag har översatt program, hjälpsystem och handböcker, och layoutat det tryckta materialet från bland andra:

UMTS/IMT-2000 ansökan Jag översatte delar av de tekniska specifikationerna till Bredbandsbolaget och Oranges ansökan om UMTS-telefoni i Sverige år 2000. Jag hade dessutom terminologiansvar för hela översättargruppen.
Adobe Illustrator 9Adobe Illustrator 9 (vektorritprogram) ARI Network Services PartSmart (elektronisk reservdelskatalog)
Helvar Litghtning Control Ltd. ljusstryning, fjärrkontroller, tyristorenheter och nätverk (datablad och monteringsanvisningar, DigiDim m fl) Castrol motoroljor (reklamblad och textning av utbildningsvideo)
nVidia grafikkort (hjälptexter och strängar) Sun Microsystems Java Software Development Kit (uppdateringsmeddelanden)
PSION DACOM Gold Port-produkter (hjälptexter, allmänna texter) TALK Telecom Ascom Avena (handböcker till DECT-telefoner, flera modeller)

Aldus (numera Adobe): Freehand (vektorritprogram)

Aston-Tate (numera Borland): Framework IV (ett ”Office”-system före Windows)

Bonniers världsatlasBonnier: Delar av CD-ROM-skivan till Bonniers världsatlas 1997

Borland SidekickBorland International (numera Symantec): Sprint (ovanlig ordbehandlare), Sidekick+ (en kontorshjälpreda)

Computer Associates: SuperCalc för PC och stordator (kalkylprogram)

Ventura Publisher 2Ventura Publisher 4 Corel Systems (tidigare Xerox - Ventura Software): Corel Ventura, PC och Macintosh (avancerad layout, DTP)

Digital Equipment (numera Compaq): Kontraktstexter, tjänstspecifikationer

Documentum: Documentum Workspace for Windows (ärendehanteringssystem)

FTP MosaicFTP Software: Mosaic (WWW-läsare)

Visual BasicIDG Books: Visual Basic Secrets

IIR PC-nätverkIIR Novell NetWareIIR (Institute for International Research): Kursmateriel om PC, nätverk, Ethernet, sammankoppling av nät, förhandlingsteknik mm.

Ingram Micro: stordatorbaserat ordersystem

Inset Systems: Inset (tidig grafisk ordbehandling)

Learning Tree: Kursdatablad

Logitech FinesseLogitech: Finesse (layout), diverse mus- och pekverktygsprodukter

Lotus: Amí Pro (ordbehandlare med layoutmöjlighet), Freelance Graphics (presentationsgrafik)

Microsoft: Word 6 för Macintosh (ordbehandling)

Novell Kurs 508Novell: kurser i nätverksadministration

Progress Software: Progress (databasbeskrivningsspråk)

Dr. Solomon, Win 31Dr. Solomon, Win 95QA Information Security, numera Network Associates: hela handboksserien till Dr.Solomon's Anti-Virus Toolkit (virussökare i flera datormiljöer)

Smith Micro Software: HotFax, HotLine MessageCenter (allt i allo-faxprogram)

Norton CommanderSymantec (Peter Norton Inc.): Norton Commander (navigerare och allt i allo)


Till startsidan