Kommentarer till CD- och DVD-sprängningar

Artiklarna om CD- och DVD-spräninngar har inte passerat obemärkt. Ända sedan de publicerades på Internet 1999 har intresset varit stort. Artiklarna har också tryckts i facktidskriften Nätverk & Kommunikation (IDG) och får flera år senare fortfarande kommentarer från läsarna.

E-brev

Jag har fått många brev från personer som läst artikeln och påverkats på något sätt, eller som sökt fram den för att de haft problem.

”Plötsligt small det bara till och flög plastflisor genom rummet”

”Kan jag få citera din text i ett rättsfall mot Microsoft, där jag vill ha ersättning för en Microsoft-CD som sprängdes i driven?” Naturligtvis fick han det.

”Jag kunde plötsligt inte läsa skivan i CD-enheten. Det hade knäppt till i enheten och den gick inte att öppna. När jag öppnade den med ett gem fann jag en delad CD därinne. Jag har kopierat din varningsskylt och satt utanpå enheten.”

”Jag garvade hela vägen till Hannover” från en som läst artikeln på flyget, i sin tryckta form.

Jag tyckte också det hela var ganska roligt, ända tills breven med verkliga fall började komma in. Det var då vi beslöt oss för att göra en andra provning, med DVD-skivor. Det har kommit brev från både Hewlett-Packard (läsartillverkare) och Warner Media (mediatillverkare).

Slashdottad!

Slashdot.org den 20 april 2002 Den 20 april 2002 gick min webbserver ner. Orsaken var att folket på websiten Slashdot.org, nyhtessiten för nördar, hade upptäckt CD-sprängartikeln och antalet nördar som ville se den var så stort att webbservern inte klarade det. Även Slashdot verkar ha slagit i taket med allt för många kommentarer eftersom det står ”Slashdot overload” en bit ned på sidan.

Den 27 juli 2002 var det färdigt igen. Servern stannade med 350 vägrade anslutningar. Kommentarer på Slashdot:
- I cannot access the page. Seems even the page has spun out of control!
- Slashdotted in less then a minute! No need to hack a site to down it, just submit it in a story to slashdot.
- Just post a link to it on slashdot and BOOM, there goes your hard drive...
- Being /.'d twice in, what, the same year so far? Oooouch.
- I hope the server doesn't explode as well...
- They should at least have chosen AOL CDs to destroy. Sheesh.
- I prefer to just microwave mine...

Kundstödsföretag varnar sina användare

Den engelska kundstödsfirman RM har en varning och diverse råd till sina kunder på www.rm.com/safety/. De skickade mig ett uppskattande brev.

Matematisk bakgrund

En strukturanalys och matematisk bakgrund till sprängda CD-skivor finns på www.rm.com/safety/Downloads/StructuralIntegrity.pdf

Det är Rolls-Royce University Technology Centre in Solid Mechanics vid University of Oxford i England som utfört beräkningarna.

Andra kommentarer

En re-write av artikeln om CD-ROM publicerades i holländska Computer Idee. Titta här.


Till startsidan