Revisionshistorik

Pre 2.0

En prototyp med 2 framar. Många länkar fungerade inte på grund av att Corel Web Designer gjorde om filnamn och sökvägar till versaler.

Revision 2.0, publicerad 990128

Nu med 3 framar, där bara ämnesordsknapparna laddas till en början, för att förkorta laddtiden för startsidan. Utvecklad med Corel Webmaster Suite. Fragmentlänkar införda i långa berättelser för att man ska kunna hoppa till önskad del direkt. Många tillägg i texterna och många nya bilder. Infört: NONSENS och PERSONLIGA PROJEKT, samt WHO'S WHO och tjänsten WEBSITE. EMI-avsnittet har utökats med Bakgrundsinformation. Återhoppsknappar införda på varje sida, som laddar hela framesetet.

Revision 2.1, publicerad 990215

Subject-konstant införd i alla mailto-satser. Denna revisionslista införd, endast på svenska förstasidan. Dorado Raganos website inlagd som under-site. Länkar ändrade med anledning därav på länksidan.

Revision 3, publicerad oktober 2002

Websiten delad i två, en kommersiell och en personlig, med så många ändringar att det inte är samma site längre. Förhoppningsvis nu bättre organiserad. I huvudsak har alla ämnen på den kommersiella sidan fått kortare inledningar med möjlighet till uthopp till bakgrundsinformation om man vill läsa mer. Alla knappar i form av bilder har ersatts med tabeller, vilket minskat nedladdningstiden. Litauiska föreningens site (www.qedata.se/lbs) och Dorado Raganos (www.qedata.se/dr) inlagda som under-siter.

Uppgraderingar fram till juni 2006

Ny, bättre layout på tabeller med minskade avstånd mellan tecken och kanter har givit kortare sidor.

Uppdateringsdatum införs allt eftersom i topp och botten på alla sidor

En mängd olika gallerier har tillkommit på den personliga siten. Främst har Litauen-gallerierna svällt ut till 1100 bilder. Ishotellet, Malta och några tyska gallerier har tillkommit.

Mindre uppgraderingar på företagssiten, uppdaterad artikellista.

Under-siter som Diana Sapokaites och BRF Turkosen har tillkommit.

Uppgraderingar fram till januari 2007

Nya gallerier: Budapest, Ishotellet, Köln, Malta, München.

Dessutom Island

Uppgraderingar den 2007-05-22

It is with the outmost pride I hereby announce my newly updated website about Lithuania ion English and Swedish. This is the largest work I have undertaken so far, spanning over more than 17 years of travelling, collecting, authoring and editing. It has over 1350 images displaying a large variety of Lithuanian places, symbols, traditions and foodstuffs, as well as chronicling the country's development from grubby to glorious. It is without doubt the largest website about Lithuania on the Internet.

To make full use of the new tab system for navigation, please start at www.qedata.se/js.htm and select Gallerier > Litauen

New in this revision:

Vilnius
-------
The latest newly opened churches in Vilnius, notably St. Catherine's
The new shopping arcades in Vilnius
Disappearing parts of Vilnius, ie Snipiskes
Two unique shopping pictures from Gedimians Pr. in 1992
Turgus, a description

Culture
-------
Litterature: The Mazvydas National Library, and about Mazvydas himself
Lithuanian National Museum in Vilnius
Vilnius national art gallery
Trakai in-depth, the second castle
Visit to Kernave, the first castle
Development at some desecrated churches in Vilnius
History: Late-late compacted history, and my own history in Lithuania
More cafés and restaurants

Countryside
-----------
New page about Zemaitija, showing Orvydas park, Mosedis and the fantastic cathedral in Salantai
Along the coast: Wonderful Sventoji at night
Lovely Neringa and the Witches' hill
Karmelava
Istra airport and museum
A wedding in Kaunas

Various
-------
Lithuanian symbols explained
National Anthem translated
Index page has links to satellite imnages of most objects
Alla litauiska panoraman nu samlade på en sida
Det stora Vilniuspanoramat fungerar numera