© Rättigheter till intellektuell egendom

Mina verk får gärna användas av andra, efter skriftligt medgivande från mig och efter erläggande av överenskommen betalning.

En kopia (eller annan överenskommen mängd) av den färdiga publikationen, ska sändas till Jörgen Städje, på den adress som anges överst till vänster på webbplatsens startsida, tillsammans med uppgifter om:


Till startsidan