Sökväg: Startsida > [Tjänster >] Handbokskonstruktion > Handbokskonstruktion Bakgrund

Tekniska handböcker, kataloger och systemdokumentation

BAKGRUNDSINFORMATION

Här ser du några olika typer av kataloger och handböcker har jag framställt under en rad år.


Rationella kataloger


Gör man en lång produktkatalog är det viktigt att man kommer på ett rationellt sätt att framställa den, så att:

Ingen katalog är den andra lik och alla har olika typer av källmaterial.

Tekniska handböcker


Framställningen av en ny handbok brukar oftast börja med en djupdykning in i systemet eller produkten, samt en del skissarbete. En prototyp presenteras därefter och detaljarbetet tar vid. När handboken är klar kan jag lämna originalen till din egen tryckare, eller ombesörja hela tryckarbetet själv och leverera färdiga tryck.

Hjälp med egen produktion


Vill du fortsätta produktionen själv, kan jag hjälpa till med rådgivning om maskiner, program, utbildning om dessa, med mera.

Exempel ur produktionen

Consilium VDR-handbokConsilium VDR-handbokConsilium VDR-handbokConsilium Navigation AB, ett svenskt företag som tillverkar marinutrustning, bad mig göra en handboksserie till deras nyutvecklade VDR (Voyage Data Recorder), en sk svart låda för större fartyg. Jag gjorde installations-, igångsättnngs-, underhålls-, programvaru- och tekniska handböcker, och gjorde det mesta bildmaterialet själv, foton, elektronikschemor etc. Allting på engelska. Consilium Navigation AB tillverkar också fartloggar för större fartyg. Det blev samma sak här, en handboksserie för deras populäraste loggprodukt, med installations-, igångsättnngs- underhålls- och tekniska handböcker. Även denna gång var allting på engelska.

Digital TDUIneo Konsult AB bygger CTI-system (Computer Telephony Integration) åt bland annat de stora teleleverantörerna. En digital TDU (Trafikdirigeringsutrustning) är en dator som dirigerar om redan uppringda telefonsamtal till önskad teleleverantör. Jag fick skriva Installatörshandboken och Administratörshandboken för det datorsystem som används för adminstrationen av landets TDUer.

eFAX, användarhandbokeFAX, programhandbokTill Posten gjorde jag allt handboksmaterial till den första driftsversionen av PostFax-systemet (numera eFax), postens gigantiska system för massdistribution av telefax, med faxbrevlådor, talsvarssystem, alternativa distributionsvägar och liknande. Dokumentationsuppdraget gällde en total dokumentation av alla programfunktioner, en maskinvarubeskrivning och lathundar till användarna. Bilderna är exempel ur användar- och programhandböckerna.

eFAX, lathundEn lathund för användare av Postens system, med många finurligheter, utförd i CorelDRAW.

Posten Business CaseEn skärmbild ur handboken till Postens lönsamhetsberäknings-program Business Case. Handboken skrevs och layoutades i Word för Windows.

EbrevPC-handbokHandboken till klientprogrammet eBrevPC för Postens system för hybridpost, HMS. Handboken skrevs och layoutades i Word för Windows.

Hybrisposten, Posten Sverige ABPostens avdelning för elektroniska brevtjänster, sk hybridpost, valde att ge ut sin affärsplan för 1999 i form av en dagstidning kallad Hybrisposten. Jag fick den aningen torra affärsplanen och fick själv skapa en 20-sidig tabloidtidning i Page Maker och krydda med roliga bilder, skämtsamma historier, reklam från olika sponsorer mm. Tidningen blev mycket uppskattad.

DC, kurskatalogEn kurskatalog. Kurskataloger framställs ofta i det verktyg som kunden önskar (på gott och ont...).

DC, produktkatalogEn stor produktkatalog med många produkter, av detta skäl layoutad i Ventura, som medger återanvändning av texterna och direktimport av databaser.

Technology Partners faxsystemTechnology Partners var ett av de första företagen i Sverige som började specialskriva system för massdistribution av telefax. Man hade hittat en synnerligen effektiv kombination med OS/2 som operativsystem och faxkort från Gammalink (numera Dialogic) och kunde massdistribuera flera tusen fax i timmen. Jag kontaktades för operatörshandboken.

MSS, Rion 1MSS, Rion 2Measuring Systems Scandinavia säljer högspecialiserade mätinstrument för vibrationsmätningar, kvalitetskontroll med mera. Ett av mina många uppdrag för MSS var denna handbok till ett handhållet vibrationsmätinstrument.

eBrev PC version 2.1Postens elektroniska brevsystem eBrevPC utvecklades och behövde ny dokumentation. Jag gjorde handbok, hjälpfiler och hjälptexter till webbplatsen, och hjälpte till med programmets utveckling. eBrev-handböckerPostens hybridpostsystem eBrev skulle marknadsföras i Europa och dokumentationen kring syntaxen behövde moderniseras och utredas. Det ordnade jag, på svenska och på engelska.


Sökväg: Startsida > [Tjänster >] Handbokskonstruktion > Handbokskonstruktion Bakgrund

Till startsidan